Anh rể đốn mạt địt cô em vợ đít bự khi vợ vắng nhà, anh rể cũng không biết mình là như thế nào lại đi ra được khỏi tòa cao ốc của thành ủy, cảm giác ngất ngây bay bỗng, sau khi nghe được phòng tổ
chức cán bộ có ý kiến là muốn đưa anh rể lên làm phó anh rể huyện, đời này anh rể vẫn còn chưa từng có ý nghĩ là sẽ có một ngày mình sẽ lên làm
lãnh đạo cấp huyện, sex học sinh lâu nay anh rể thấy mình ngồi ở vị trí quản lý thị trấn cho đến ngày về hưu là đã quá tốt rồi. Phòng tổ chức cán bộ thành ủy
đã khẳng định về việc xây dựng con đường công trình 1, anh rể với tư cách…