Chịch em người mẫu nóng bỏng lồn vú nguyên zin bú cu chuyên nghiệp, này có thể xảy ra vài chuyện mà ủy ban kỷ luật thanh tra sẽ nhúng tay vào, cho nên bản thân ông ta là chỉ huy trưởng, phải nhấn nhường trước
một bước để tiện việc về sau. Xin chào các đồng chí, vừa rồi bí thư Trịnh thổi phồng em người mẫu lên cao quá, thật ra em người mẫu có cơ hội cùng với các đồng
chí làm việc chung một chỗ đó là vinh dự của em người mẫu, jav hi vọng là các đồng chí trong ban chỉ huy công trình số 1 đề xuất những ý kiến đóng góp quý
giá cho ủy ban kỷ luật thanh tra, để cho chúng ta hết sức đem công việc này…