Chuyến công tác khiếp sợ của em Maki Tomoda thích cọ sát, xóm muốn. anh chủ, in ấn đẹp lắm, chỉ là hơi mắc tiền một chút, Maki Tomoda sẽ cho người mang đến in thêm một số giấy tờ, giảm cho Maki Tomoda một ít tiền
nhé. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, anh trong tay cầm lấy danh thiếp xem xét, rất là hài lòng, sex không che vì vậy cũng sẽ in tài liệu tuyên truyền
ở cửa tiệm này. Địa chỉ hội trường hiệp đàm cách khách sạn Hilton rất gần, tuy người đến họp không nhiều lắm, nhưng ủy ban tỉnh cũng không có
khả năng đem trọn cái khách sạn Hilton bao hết mà tiến hành hiệp đàm ở cùng một chỗ, trong những năm gần…