Nhân viên giao hàng số đỏ được hai em lồn múp mời đụ lồn, hai năm nữa thằng này mẹ con gì cũng thu hết đấy, anh thấy thằng này đúng là hình như có chủ ý này. May lo thân của này kìa, quản khỉ gió
đến anh làm gì, mà chuyện vừa rồi mày nói có báo cho lão đại chưa. Đã hồi báo rồi, lão đại chỉ là nói chúng ta cứ quan sát nhìn cho thật kỹ,
không cần làm gì. Gã thanh niên tuổi trẻ điềm nhiên nói. Trong nháy mắt này, anh cảm giác trong đầu nóng lên, sex trung quốc trái tim hung hăng
nhảy lên, thân thể anh mạnh bước vọt tới, vươn hai tay, từ phía sau hai em ôm…