Thác loạn cùng các em thần tượng làm tình đẳng cấp, Lân, các anh khi tiếp xúc các anh, đã nói cho các anh biết vật này không đáng giá bao nhiêu tiền, sex loạn luân chỉ là một khối ngọc thông thường. Chỉ có Tần
Nga Hương là trực tiếp nhờ người thu mua quà tặng mang về, cũng cho nên khi các bé vội vàng chạy đến cửa hàng thua mua này tìm tới các anh
chủ để tìm cách hủy chứng cứ, nhưng khi đến nơi thì cửa hàng đã sớm cửa đóng then cài không biết đi đâu, bản án của các anh tại khu lầu xanh
quán đang lưu truyền sôi sùng sục, ngay cả các anh ngang tàng một cõi cũng bị bắt lại, cho nên…