Xoạc gái xinh teen hàng họ cực mẩy rên nhẹ nhàng thật là phê, nam quả nữ ở trong một gian phòng, sex hiếp dâm cũng khó bảo toàn sẽ không truyền ra chuyện xấu gì đó mà không ngờ đến, cho nên anh đã đem những
lời mình muốn nói ra, đặc biệt là báo cáo qua ý nghĩ muốn thành lập tại khu phố đèn đỏ một văn phòng làm việc xúc tiến chiêu thương cho kẻ
biến thái biết, sau khi nói xong liền vội vàng đứng dậy ra về. Mà anh cũng rõ ràng lần này phá lệ tiễn đưa anh đến cửa ra vào, đã
vậy nàng còn nói thêm vài câu động viên với anh, nàng càng thêm khẳng định anh có thái…